HIV molecular immunology database

 

HIV Molecular Immunology Database

((11->02ZAPS014MB1_DQ351218_11043_BASES_AF9F21EC_CHECKSUM.: 0.036576,((((217->04ZASK183B1_AY878055_11043_BASES_230B9AD6_CHECKSUM.: 0.025879,(472->PS384: 0.055810,415->PS004: 0.079387)523: 0.000002)522: 0.008002,469->PS363: 0.000002)521: 0.012785,((((((129->03ZASK213B1_DQ093607_11043_BASES_B9476AF1_CHECKSUM.: 0.025522,((138->04ZAPS157MB1_DQ351232_11043_BASES_B81D4B73_CHECKSUM.: 0.020462,290->1063.: 0.013069)531: 0.007985,(228->04ZASK204B1_DQ056414_11043_BASES_60C78B2C_CHECKSUM.: 0.039702,500->PS305: 0.039222)532: 0.000002)530: 0.005972)529: 0.008283,(471->PS377: 0.027452,61->03ZAPS108MB1_DQ396378_11043_BASES_F864EB6_CHECKSUM.: 0.020513)533: 0.013542)528: 0.000002,((((212->04ZASK176B1_DQ056416_11043_BASES_E55A42D0_CHECKSUM.: 0.084183,511->PS437: 0.014240)537: 0.009837,124->03ZASK116B1_AY772696_11043_BASES_E17E7928_CHECKSUM.: 0.039530)536: 0.001798,(143->04ZAPS169MB1_DQ396393_11043_BASES_915B5861_CHECKSUM.: 0.047442,(146->04ZAPS177MB1_DQ396394_11043_BASES_706C9C34_CHECKSUM.: 0.020464,((479->PS452: 0.062349,174->04ZASK131B1_DQ056412_11043_BASES_DA57595C_CHECKSUM.: 0.034874)541: 0.007502,10->02ZAPS013MB1_DQ351222_11043_BASES_67398C42_CHECKSUM.: 0.035312)540: 0.000002)539: 0.000002)538: 0.006597)535: 0.007152,(329->2497.: 0.000002,141->04ZAPS165MB1_DQ351221_11043_BASES_53FB4007_CHECKSUM.: 0.047950)542: 0.006356)534: 0.000002)527: 0.006332,((338->2702.: 0.082822,(271->PS147: 0.034554,263->PS029: 0.006725)545: 0.000002)544: 0.019402,245->1168MB_AY463231_11043_BASES_1EE02080_CHECKSUM.: 0.000002)543: 0.006313)526: 0.000002,((203->04ZASK167B1_DQ164127_11043_BASES_A38AA32F_CHECKSUM.: 0.006531,(321->2038.: 0.008260,(171->04ZASK127B1_DQ011172_11043_BASES_26C7483B_CHECKSUM.: 0.024563,((188->04ZASK147B1_DQ164114_11043_BASES_CB2A9404_CHECKSUM.: 0.061137,114->03ZASK094B1_AY878070_11043_BASES_8FCE02F2_CHECKSUM.: 0.030395)551: 0.016675,(156->04ZAPS201B1_DQ164111_11043_BASES_9A716CF8_CHECKSUM.: 0.050680,303->1140.: 0.042817)552: 0.003876)550: 0.013651)549: 0.012812)548: 0.011432)547: 0.006256,((((((((69->03ZAPS124MB1_DQ369976_11043_BASES_FEAB2CA0_CHECKSUM.: 0.019575,399->PS411: 0.000002)560: 0.006213,(356->PS022: 0.026832,(421->PS087: 0.021540,(136->04SK146B1_AY772699_11043_BASES_D6064289_CHECKSUM.: 0.048885,419->PS047: 0.000002)563: 0.013085)562: 0.000002)561: 0.006416)559: 0.006797,(((451->A182: 0.004763,36->03ZAPS056MB1_DQ396374_11043_BASES_FCF869D8_CHECKSUM.: 0.051086)566: 0.014940,((((339->2711.: 0.021190,(312->1204.: 0.000002,103->03ZASK061B1_AY901968_11043_BASES_4E611C10_CHECKSUM.: 0.047473)571: 0.007088)570: 0.013814,(90->03ZASK020B2_AY878064_11043_BASES_5D04AD73_CHECKSUM.: 0.027655,42->03ZAPS071MB1_DQ396376_11043_BASES_F8932419_CHECKSUM.: 0.020253)572: 0.006368)569: 0.006772,(393->PS392: 0.040713,(330->2514.: 0.014573,361->PS107: 0.051731)574: 0.004760)573: 0.000002)568: 0.006504,375->PS175: 0.000002)567: 0.006344)565: 0.000002,(498->PS213: 0.006360,(388->PS367: 0.042295,75->03ZAPS133MB1_DQ275646_11043_BASES_6D7D761B_CHECKSUM.: 0.019792)576: 0.013643)575: 0.000002)564: 0.000002)558: 0.006347,((((277->SK035: 0.043432,((107->03ZASK067B1_DQ275642_11043_BASES_963FD5E7_CHECKSUM.: 0.019731,(((2->J112MA_AY585265_AY838568_11043_BASES_9B97A0E8_CHECKSUM.: 0.023006,(335->2647.: 0.036366,400->PS412: 0.000002)586: 0.013293)585: 0.000002,516->PS449: 0.034334)584: 0.006242,((81->03ZAPS155MB1_DQ396371_11043_BASES_E94634E7_CHECKSUM.: 0.082144,82->03ZAPS178MB1_DQ445636_11043_BASES_753D086C_CHECKSUM.: 0.030752)588: 0.000002,398->PS402: 0.020929)587: 0.009070)583: 0.000002)582: 0.000002,15->03ZAPS021MB1_DQ369978_11043_BASES_8C824D13_CHECKSUM.: 0.026804)581: 0.005741)580: 0.007228,((294->1114.: 0.064443,((113->03ZASK092B1_AY878057_11043_BASES_BEC25894_CHECKSUM.: 0.026780,(410->A011: 0.006368,(428->PS357: 0.013025,344->A1186: 0.000002)594: 0.006399)593: 0.000002)592: 0.006403,(((414->A866: 0.029097,57->03ZAPS099MB1_DQ275655_11043_BASES_6450EAEB_CHECKSUM.: 0.000002)597: 0.006402,((300->1133.: 0.020289,401->PS425: 0.000002)599: 0.012974,(474->PS403: 0.035661,((301->1137.: 0.000002,22->03ZAPS032MB1_DQ445633_11043_BASES_FC9E0C8C_CHECKSUM.: 0.041628)602: 0.007269,24->03ZAPS042MB1_DQ369977_11043_BASES_70FF970B_CHECKSUM.: 0.028511)601: 0.005799)600: 0.012815)598: 0.000002)596: 0.006394,((41->03ZAPS067MB2_DQ396389_11043_BASES_2D76A1E1_CHECKSUM.: 0.035698,(416->PS010: 0.032122,(116->03ZASK098B1_AY878061_11043_BASES_981E2217_CHECKSUM.: 0.037443,166->04ZASK031B2_AY901974_11043_BASES_861785B5_CHECKSUM.: 0.024753)606: 0.015534)605: 0.007721)604: 0.014306,376->PS180: 0.021490)603: 0.020330)595: 0.000002)591: 0.000002)590: 0.006428,(345->A1214: 0.019711,(377->PS182: 0.019815,((289->1060.: 0.028195,442->PS455: 0.005809)610: 0.027057,(152->04ZAPS195B1_DQ164118_11043_BASES_F3B110FC_CHECKSUM.: 0.014973,446->PS465: 0.034795)611: 0.012514)609: 0.000002)608: 0.000002)607: 0.006431)589: 0.000002)579: 0.012801,((((((((115->03ZASK097B1_AY878060_11043_BASES_7D7B8D00_CHECKSUM.: 0.033548,(243->1162MB_AY463224_11043_BASES_9A0ABF1E_CHECKSUM.: 0.019542,448->PS110: 0.006485)620: 0.013464)619: 0.000002,(293->1093.: 0.033646,84->03ZASK006B2_AY878056_11043_BASES_8B5E366_CHECKSUM.: 0.033033)621: 0.000002)618: 0.006391,(((178->04ZASK135B1_DQ011166_11043_BASES_842E0AD_CHECKSUM.: 0.042102,189->04ZASK148B1_DQ093590_11043_BASES_704E4CC4_CHECKSUM.: 0.021038)624: 0.020854,(269->PS098: 0.054509,(((121->03ZASK111B1_DQ056404_11043_BASES_C8DE8C6B_CHECKSUM.: 0.012638,((337->2688.: 0.044479,373->PS171: 0.031186)630: 0.011397,135->03ZASK233B1_DQ351234_11043_BASES_A7476F7C_CHECKSUM.: 0.068871)629: 0.014005)628: 0.013001,267->PS068: 0.021645)627: 0.006911,(483->PS393: 0.022868,(177->04ZASK134B1_AY703909_11043_BASES_BCDAED7D_CHECKSUM.: 0.051999,(((183->04ZASK140B1_AY901973_11043_BASES_F313597B_CHECKSUM.: 0.026690,438->PS421: 0.000002)635: 0.021856,(88->03ZASK016MB2_DQ351233_11043_BASES_7BFD99F2_CHECKSUM.: 0.072999,63->03ZAPS112MB2_DQ396386_11043_BASES_E19BB9BD_CHECKSUM.: 0.025710)636: 0.003874)634: 0.012439,((215->04ZASK181B1_AY878062_11043_BASES_4C4009DA_CHECKSUM.: 0.027941,433->PS397: 0.007395)638: 0.005522,(202->04ZASK165B1_DQ396387_11043_BASES_5D5A1E9A_CHECKSUM.: 0.036941,201->04ZASK164B1_DQ056405_11043_BASES_21E9C4CE_CHECKSUM.: 0.015302)639: 0.011726)637: 0.006810)633: 0.000002)632: 0.007017)631: 0.000002)626: 0.018721)625: 0.000002)623: 0.006852,(((230->04ZASK208B1_DQ056406_11043_BASES_871F9E2F_CHECKSUM.: 0.049327,(307->1158.: 0.020476,268->PS080: 0.027473)643: 0.000002)642: 0.005321,(423->PS101: 0.000002,30->03ZAPS049MB1_DQ369986_11043_BASES_4CCB244F_CHECKSUM.: 0.000002)644: 0.006708)641: 0.006641,389->PS372: 0.040521)640: 0.000002)622: 0.000002)617: 0.006349,((92->03ZASK026B2_DQ011165_11043_BASES_DF227A1D_CHECKSUM.: 0.029748,224->04ZASK196B1_DQ056413_11043_BASES_C9B7E1AD_CHECKSUM.: 0.029679)646: 0.017918,397->PS401: 0.006557)645: 0.006692)616: 0.000002,((((310->1185.: 0.000002,28->03ZAPS046MB1_DQ369984_11043_BASES_9021DE4B_CHECKSUM.: 0.055872)650: 0.006450,((347->A1336: 0.034856,449->A654: 0.007262)652: 0.005530,411->A122: 0.020200)651: 0.006765)649: 0.006356,((((333->2637.: 0.040771,322->2098.: 0.006822)656: 0.006599,(331->2590.: 0.012893,((394->PS396: 0.026347,(495->PS061: 0.006317,(496->PS072: 0.014629,(447->PS599: 0.020090,((417->PS011: 0.033504,167->04ZASK038B1_AY878067_11043_BASES_76FFEF2E_CHECKSUM.: 0.000002)664: 0.013960,78->03ZAPS143MB1_DQ396391_11043_BASES_2E9497FA_CHECKSUM.: 0.035618)663: 0.007083)662: 0.006154)661: 0.000002)660: 0.000002)659: 0.006267,(77->03ZAPS140MB1_DQ369981_11043_BASES_2C12B35F_CHECKSUM.: 0.057686,13->03ZAPS017MB1_DQ351224_11043_BASES_B1601286_CHECKSUM.: 0.012701)665: 0.006864)658: 0.000002)657: 0.006389)655: 0.000002,(68->03ZAPS123MB1_DQ396369_11043_BASES_C8FF6D29_CHECKSUM.: 0.012871,(((108->03ZASK072B1_DQ093593_11043_BASES_5A8F7238_CHECKSUM.: 0.015323,231->04ZASK217B1_DQ056417_11043_BASES_92B38D91_CHECKSUM.: 0.045057)669: 0.018390,((437->PS414: 0.008388,241->1134MB_AY463217_11043_BASES_DBBA73E5_CHECKSUM.: 0.032038)671: 0.006238,(253->1195MB_AY463220_11043_BASES_D9D2D9E3_CHECKSUM.: 0.022225,4->J54MA_AY463223_11043_BASES_BF99F1AB_CHECKSUM.: 0.037699)672: 0.003956)670: 0.000002)668: 0.013076,(((40->03ZAPS066MB2_DQ396375_11043_BASES_551434C1_CHECKSUM.: 0.012865,((((((89->03ZASK019B2_AY878063_11043_BASES_1A40103F_CHECKSUM.: 0.019135,((106->03ZASK066B1_AY901969_11043_BASES_697ED026_CHECKSUM.: 0.042890,(93->03ZASK029B2_AY772691_11043_BASES_5827CC34_CHECKSUM.: 0.080512,(6->02ZAPS005MB1_DQ351235_11043_BASES_F7C4929B_CHECKSUM.: 0.005836,((199->04ZASK162B1_DQ396400_A_11043_BASES_7E4055F9_CHECKSUM.: 0.035566,(332->2635.: 0.049280,281->SK119: 0.037620)688: 0.028264)687: 0.094599,48->03ZAPS083MB1_DQ351229_11043_BASES_8CA4708A_CHECKSUM.: 0.016456)686: 0.025947)685: 0.003916)684: 0.047581)683: 0.012963,(402->PS426: 0.037305,(151->04ZAPS194MB1_DQ275650_11043_BASES_F18374A_CHECKSUM.: 0.062260,(168->04ZASK052MB2_DQ396366_11043_BASES_A0E4A1A5_CHECKSUM.: 0.036919,239->1069MB_AY838567_11043_BASES_2800095D_CHECKSUM.: 0.025716)691: 0.006182)690: 0.038763)689: 0.006933)682: 0.015061)681: 0.000002,(458->PS139: 0.021132,158->04ZAPS205B1_DQ093599_11043_BASES_78D435EC_CHECKSUM.: 0.006979)692: 0.040638)680: 0.007790,(464->PS181: 0.013154,(487->A105: 0.030176,459->PS142: 0.000002)694: 0.006717)693: 0.006122)679: 0.000002,235->05ZASK244B1_DQ369992_11043_BASES_9DBE1609_CHECKSUM.: 0.026453)678: 0.006335,(100->03ZASK042B2_AY878069_11043_BASES_8E7ED434_CHECKSUM.: 0.027846,((445->PS463: 0.020145,102->03ZASK058B2_AY901967_11043_BASES_54088AAD_CHECKSUM.: 0.019407)697: 0.007372,3->J38MA_AY463228_11043_BASES_A0DB5277_CHECKSUM.: 0.006624)696: 0.006194)695: 0.006469)677: 0.000002,(367->PS145: 0.006827,285->1029.: 0.012925)698: 0.006402)676: 0.000002)675: 0.006411,(((180->04ZASK137B1_DQ164105_11043_BASES_F8631CC7_CHECKSUM.: 0.028592,341->2732.: 0.012985)701: 0.006562,(430->PS376: 0.006629,(73->03ZAPS130MB1_DQ275658_11043_BASES_2082C543_CHECKSUM.: 0.020830,((170->04ZASK083B2_DQ093585_11043_BASES_981D0F3E_CHECKSUM.: 0.030022,182->04ZASK139B1_AY878072_11043_BASES_441595DA_CHECKSUM.: 0.051905)705: 0.021736,(154->04ZAPS198MB1_DQ445637_11043_BASES_D9261944_CHECKSUM.: 0.035174,((359->PS064: 0.048372,349->A1348: 0.006246)708: 0.007147,128->03ZASK212B1_DQ093596_11043_BASES_FCA88758_CHECKSUM.: 0.013122)707: 0.007112)706: 0.011050)704: 0.008624)703: 0.000002)702: 0.000002)700: 0.006284,((120->03ZASK110B1_DQ056411_11043_BASES_254718DD_CHECKSUM.: 0.056049,39->03ZAPS063MB1_DQ396388_11043_BASES_554B1AD7_CHECKSUM.: 0.033930)710: 0.000002,225->04ZASK200B1_DQ396383_11043_BASES_9DDDA496_CHECKSUM.: 0.000002)709: 0.006979)699: 0.006755)674: 0.006828,((222->04ZASK192B1_DQ396382_11043_BASES_AD5F0497_CHECKSUM.: 0.035348,((49->03ZAPS085MB1_DQ351236_11043_BASES_D3D8A6EE_CHECKSUM.: 0.063622,211->04ZASK175B1_DQ164129_11043_BASES_3DC785F7_CHECKSUM.: 0.035209)714: 0.021081,(165->04ZAPS284B1_DQ164120_11043_BASES_1699FA03_CHECKSUM.: 0.043573,157->04ZAPS202B1_DQ093598_11043_BASES_FA938BB5_CHECKSUM.: 0.000002)715: 0.000002)713: 0.007864)712: 0.004880,378->PS186: 0.020652)711: 0.006929)673: 0.000002)667: 0.006228)666: 0.000002)654: 0.000002,((((279->SK059: 0.046101,32->03ZAPS051MB1_DQ396385_11043_BASES_5EA0963B_CHECKSUM.: 0.030535)719: 0.003421,150->04ZAPS193B1_DQ164109_11043_BASES_196711C7_CHECKSUM.: 0.006944)718: 0.006158,((200->04ZASK163B1_AY901979_11043_BASES_1AC98E91_CHECKSUM.: 0.084192,140->04ZAPS161B1_DQ164115_11043_BASES_2C9B1CFD_CHECKSUM.: 0.042299)721: 0.014332,(196->04ZASK159B1_DQ011179_11043_BASES_1BC60FD3_CHECKSUM.: 0.035398,(94->03ZASK033B2_AY772692_11043_BASES_FBBB9BFA_CHECKSUM.: 0.024454,340->2720.: 0.031203)723: 0.009095)722: 0.000002)720: 0.000002)717: 0.006432,((508->PS422: 0.006384,((227->04ZASK202B1_DQ011180_11043_BASES_9B0CD643_CHECKSUM.: 0.077513,(261->2134MB_AY463237_11043_BASES_72FF4E7_CHECKSUM.: 0.033578,242->1157M3M_AY585266_11043_BASES_E716D1C9_CHECKSUM.: 0.065456)728: 0.000002)727: 0.013226,(205->04ZASK169B1_DQ396381_11043_BASES_9FB6141F_CHECKSUM.: 0.042740,83->03ZASK005B2_DQ011175_11043_BASES_DC201007_CHECKSUM.: 0.000002)729: 0.056222)726: 0.000002)725: 0.006505,(507->PS415: 0.000002,((255->1210MB_AY463221_11043_BASES_32ECE209_CHECKSUM.: 0.040595,379->PS191: 0.000002)732: 0.012898,(((62->03ZAPS111MB2_DQ396379_11043_BASES_74F0076A_CHECKSUM.: 0.028494,(12->02ZAPS015MB1_DQ369995_11043_BASES_559BA95C_CHECKSUM.: 0.048557,20->03ZAPS027MB1_DQ351223_11043_BASES_81E57440_CHECKSUM.: 0.000002)736: 0.006169)735: 0.006980,452->PS033: 0.012894)734: 0.000002,(53->03ZAPS091MB1_DQ275645_11043_BASES_FF9765EC_CHECKSUM.: 0.019553,(372->PS163: 0.014068,(((296->1117.: 0.013057,(342->985.: 0.000002,324->2245.: 0.006423)742: 0.006408)741: 0.013636,(213->04ZASK178B1_DQ093587_11043_BASES_78089ADE_CHECKSUM.: 0.033320,104->03ZASK062B1_DQ164113_11043_BASES_472C82E2_CHECKSUM.: 0.040787)743: 0.000002)740: 0.006503,((7->02ZAPS006MB1_DQ351220_11043_BASES_F1EB2F5C_CHECKSUM.: 0.026975,(((197->04ZASK160B1_DQ011173_11043_BASES_B248338F_CHECKSUM.: 0.028384,(432->PS387: 0.060595,434->PS405: 0.034776)749: 0.000002)748: 0.019396,(125->03ZASK118B1_DQ011169_11043_BASES_1AB2BC9A_CHECKSUM.: 0.042997,(162->04ZAPS214B1_DQ093599_DQ093588_11043_BASES_2953E8BC_CHECKSUM.: 0.013354,(501->PS369: 0.092412,404->PS438: 0.000002)752: 0.007099)751: 0.000002)750: 0.006185)747: 0.000002,(259->1228MB_AY463222_11043_BASES_D561406_CHECKSUM.: 0.039348,145->04ZAPS172MB1_DQ275659_11043_BASES_3C9441B3_CHECKSUM.: 0.018263)753: 0.001711)746: 0.006058)745: 0.006764,((486->A044: 0.027029,(503->PS379: 0.000002,((190->04ZASK150B1_DQ011178_11043_BASES_E25BD0DB_CHECKSUM.: 0.077254,229->04ZASK206B1_DQ056415_11043_BASES_83ACBEAC_CHECKSUM.: 0.060530)758: 0.006626,366->PS141: 0.033358)757: 0.000002)756: 0.012456)755: 0.007097,((460->PS144: 0.040957,288->1058.: 0.000002)760: 0.006338,((308->1160.: 0.006534,425->PS219: 0.006474)762: 0.006207,(456->PS137: 0.013386,248->1176MB_AY463218_11043_BASES_5C2FE1AE_CHECKSUM.: 0.013885)763: 0.019715)761: 0.000002)759: 0.006346)754: 0.000002)744: 0.000002)739: 0.000002)738: 0.006326)737: 0.000002)733: 0.000002)731: 0.006348)730: 0.000002)724: 0.000002)716: 0.000002)653: 0.000002)648: 0.006336,((492->PS035: 0.016733,(72->03ZAPS128MB1_DQ275643_11043_BASES_C4C74F25_CHECKSUM.: 0.027090,365->PS129: 0.020590)766: 0.006015)765: 0.000002,(232->04ZASK234B1_DQ093605_11043_BASES_D8516995_CHECKSUM.: 0.027625,161->04ZAPS211B1_DQ093606_DQ164112_11043_BASES_B1758D65_CHECKSUM.: 0.026904)767: 0.013725)764: 0.006548)647: 0.000002)615: 0.000002,((283->SK218: 0.048711,454->PS076: 0.000002)769: 0.006571,(21->03ZAPS030MB1_DQ369996_11043_BASES_42B3B8F1_CHECKSUM.: 0.026973,((440->PS439: 0.026725,23->03ZAPS034MB1_DQ369979_11043_BASES_1E35610E_CHECKSUM.: 0.014213)772: 0.012865,((38->03ZAPS059MB2_DQ445634_11043_BASES_D3B741F3_CHECKSUM.: 0.011233,420->PS060: 0.007009)774: 0.021922,((386->PS356: 0.080315,336->2651.: 0.006739)776: 0.012599,326->2344.: 0.007055)775: 0.006822)773: 0.006615)771: 0.000002)770: 0.006515)768: 0.000002)614: 0.000002,(512->PS442: 0.019449,(((((((368->PS150: 0.013062,256->1214MB_AY463236_11043_BASES_B5A4D22C_CHECKSUM.: 0.032793)784: 0.015663,((315->1231.: 0.056839,((74->03ZAPS131MB1_DQ396380_11043_BASES_8305BB40_CHECKSUM.: 0.037248,429->PS368: 0.044627)788: 0.007450,(123->03ZASK113B1_DQ351237_11043_BASES_7598C935_CHECKSUM.: 0.055595,309->1173.: 0.037278)789: 0.000002)787: 0.009809)786: 0.000002,(176->04ZASK133B1_AY772698_11043_BASES_F2761849_CHECKSUM.: 0.041404,(31->03ZAPS050MB1_DQ369980_11043_BASES_C12D897E_CHECKSUM.: 0.081117,(43->03ZAPS073MB1_DQ275649_11043_BASES_16ADC110_CHECKSUM.: 0.072718,179->04ZASK136B1_DQ011177_11043_BASES_FC2662C7_CHECKSUM.: 0.000276)792: 0.039553)791: 0.001665)790: 0.006958)785: 0.000002)783: 0.006312,((276->SK002: 0.047127,244->1165MB_AY463230_11043_BASES_BA47E078_CHECKSUM.: 0.044101)794: 0.020381,(383->PS209: 0.055804,101->03ZASK043B1_AY772700_11043_BASES_D1328B68_CHECKSUM.: 0.027720)795: 0.019514)793: 0.000002)782: 0.013121,((8->02ZAPS007MB1_DQ275662_11043_BASES_5DDF22ED_CHECKSUM.: 0.099255,(((221->04ZASK191B1_DQ369993_11043_BASES_E1D4EEF1_CHECKSUM.: 0.028353,((392->PS390: 0.000002,(((462->PS153: 0.064552,317->2013.: 0.003569)805: 0.049302,320->2017.: 0.009652)804: 0.030975,249->1178MB_AY463233_11043_BASES_5C83943E_CHECKSUM.: 0.050074)803: 0.024525)802: 0.023944,(465->PS351: 0.044179,328->2446.: 0.014416)806: 0.019303)801: 0.000002)800: 0.012016,(208->04ZASK172B1_DQ369998_11043_BASES_4B069D8_CHECKSUM.: 0.031060,60->03ZAPS105MB2_DQ445632_11043_BASES_9DFC07D8_CHECKSUM.: 0.054490)807: 0.005705)799: 0.008057,((450->A1179: 0.006390,185->04ZASK143B1_AY703910_11043_BASES_35881503_CHECKSUM.: 0.000002)809: 0.064371,(195->04ZASK156B1_DQ011171_11043_BASES_A756B8A1_CHECKSUM.: 0.036546,186->04ZASK144B1_AY703911_11043_BASES_FFD30F13_CHECKSUM.: 0.012700)810: 0.044692)808: 0.000002)798: 0.008241)797: 0.005143,441->PS447: 0.081464)796: 0.000002)781: 0.000002,((334->2638.: 0.028744,513->PS443: 0.045142)812: 0.019291,(173->04ZASK130B1_AY772697_11043_BASES_A5AAF05A_CHECKSUM.: 0.037063,(439->PS430: 0.126023,134->03ZASK232B1_DQ093589_11043_BASES_5EB2FC44_CHECKSUM.: 0.009091)814: 0.013455)813: 0.035663)811: 0.006953)780: 0.013222,(((360->PS096: 0.020705,((406->PS457: 0.006355,56->03ZAPS097MB1_DQ351230_11043_BASES_79DFFC63_CHECKSUM.: 0.026612)819: 0.000002,(((((16->03ZAPS023MB1_DQ351225_11043_BASES_3BBCDE30_CHECKSUM.: 0.042380,(260->2004MB_AY463235_11043_BASES_C6465328_CHECKSUM.: 0.048118,47->03ZAPS081MB1_DQ351219_11043_BASES_F19DBCF5_CHECKSUM.: 0.012987)825: 0.007570)824: 0.006696,(234->05ZASK243B1_DQ396372_11043_BASES_8C52F5B1_CHECKSUM.: 0.013065,216->04ZASK182B1_AY878054_11043_BASES_3ED01653_CHECKSUM.: 0.007246)826: 0.012700)823: 0.000002,(((14->03ZAPS020MB1_DQ275653_11043_BASES_E9B4ABD_CHECKSUM.: 0.034062,(((((396->PS400: 0.045281,362->PS109: 0.000002)834: 0.006795,(((311->1201.: 0.033695,(117->03ZASK103B1_DQ164106_11043_BASES_AED20DC5_CHECKSUM.: 0.013276,194->04ZASK155B1_AY901978_11043_BASES_E8063121_CHECKSUM.: 0.021358)838: 0.019855)837: 0.000002,198->04ZASK161B1_DQ011170_11043_BASES_BB8AB07E_CHECKSUM.: 0.000002)836: 0.008102,(99->03ZASK041B1_AY772693_11043_BASES_AB2A0F79_CHECKSUM.: 0.057012,257->1217MB_AY463226_11043_BASES_53478C77_CHECKSUM.: 0.041664)839: 0.008406)835: 0.005235)833: 0.006331,(((480->PS441: 0.026962,86->03ZASK011B2_AY901965_11043_BASES_D2A01B9_CHECKSUM.: 0.021378)842: 0.006495,((381->PS203: 0.030369,382->PS207: 0.065248)844: 0.026211,((19->03ZAPS026MB1_DQ369985_11043_BASES_999C4A65_CHECKSUM.: 0.020210,431->PS386: 0.027741)846: 0.006864,25->03ZAPS043MB1_DQ351227_11043_BASES_391E38F7_CHECKSUM.: 0.013480)845: 0.000002)843: 0.000002)841: 0.012187,(346->A1335: 0.012876,(318->2014.: 0.013602,155->04ZAPS199B1_DQ164110_11043_BASES_17BEEEF3_CHECKSUM.: 0.027615)848: 0.006568)847: 0.006633)840: 0.000002)832: 0.006566,(118->03ZASK104B1_DQ396395_11043_BASES_D25EEEFC_CHECKSUM.: 0.048289,(418->PS037: 0.033396,(493->PS038: 0.000002,(262->PS002: 0.026264,85->03ZASK010B2_DQ164104_11043_BASES_B13BB092_CHECKSUM.: 0.021866)852: 0.020988)851: 0.000002)850: 0.000002)849: 0.006874)831: 0.006014,214->04ZASK180B1_AY878059_11043_BASES_C235AEFF_CHECKSUM.: 0.041324)830: 0.000002)829: 0.006783,287->1051.: 0.040902)828: 0.000002,(443->PS456: 0.014292,((369->PS156: 0.013781,((351->A774: 0.013342,163->04ZAPS216B1_DQ093600_11043_BASES_D964A75D_CHECKSUM.: 0.032770)857: 0.015991,181->04ZASK138B1_DQ011168_11043_BASES_640D303C_CHECKSUM.: 0.021204)856: 0.014142)855: 0.006469,(461->PS148: 0.008679,506->PS407: 0.022657)858: 0.033416)854: 0.000002)853: 0.000002)827: 0.006394)822: 0.000002,(((478->PS428: 0.007290,(467->PS361: 0.035207,((264->PS041: 0.020586,((468->PS362: 0.006392,(354->PS009: 0.019950,436->PS409: 0.012915)867: 0.000002)866: 0.014431,(64->03ZAPS113MB2_DQ396365_11043_BASES_EF893819_CHECKSUM.: 0.013591,319->2015.: 0.020686)868: 0.018535)865: 0.014371)864: 0.000002,206->04ZASK170B1_DQ093595_11043_BASES_2E2A335F_CHECKSUM.: 0.065479)863: 0.047848)862: 0.035144)861: 0.023179,(282->SK187: 0.028207,37->03ZAPS057MB2_DQ369989_11043_BASES_4B5DB26E_CHECKSUM.: 0.014060)869: 0.012701)860: 0.000002,(515->PS445: 0.027935,(371->PS162: 0.006668,(291->1073.: 0.013721,51->03ZAPS088MB1_DQ275651_11043_BASES_1A543987_CHECKSUM.: 0.021171)872: 0.012618)871: 0.006627)870: 0.006704)859: 0.000002)821: 0.006355,(((55->03ZAPS095MB1_DQ275652_11043_BASES_8F8D795_CHECKSUM.: 0.005940,273->PS179: 0.066611)875: 0.006946,((((((46->03ZAPS079B1_DQ093592_11043_BASES_D4D2E9F0_CHECKSUM.: 0.040951,133->03ZASK226B1_DQ164108_11043_BASES_ED4699AF_CHECKSUM.: 0.071422)881: 0.006842,131->03ZASK223B1_DQ093597_11043_BASES_2DFA4831_CHECKSUM.: 0.063123)880: 0.007729,(353->J129: 0.052131,70->03ZAPS125MB1_DQ396390_11043_BASES_99E30CAF_CHECKSUM.: 0.013888)882: 0.005802)879: 0.000002,391->PS383: 0.013451)878: 0.006297,(147->04ZAPS188B1_DQ164122_11043_BASES_BF049223_CHECKSUM.: 0.040691,119->03ZASK107B1_DQ056410_11043_BASES_3BAD86_CHECKSUM.: 0.040404)883: 0.000002)877: 0.006750,(((((390->PS381: 0.058522,(((246->1170MB_AY463225_11043_BASES_17BDACD3_CHECKSUM.: 0.006311,295->1116.: 0.006309)891: 0.000002,(422->PS093: 0.019582,470->PS374: 0.012778)892: 0.000002)890: 0.000002,(139->04ZAPS160B1_DQ164107_11043_BASES_997ED161_CHECKSUM.: 0.021967,504->PS394: 0.029064)893: 0.004208)889: 0.006327)888: 0.000002,247->1171MB_AY463232_11043_BASES_F42D24FF_CHECKSUM.: 0.000002)887: 0.006359,(((323->2213.: 0.027735,403->PS434: 0.034848)896: 0.007453,(112->03ZASK085B1_DQ275663_11043_BASES_C408396_CHECKSUM.: 0.027841,((105->03ZASK065B1_AY772694_11043_BASES_1A64F848_CHECKSUM.: 0.029487,210->04ZASK174B1_AY901980_11043_BASES_92CEE0AE_CHECKSUM.: 0.068129)899: 0.009950,236->05ZASK245B1_DQ369982_11043_BASES_A1A8FB92_CHECKSUM.: 0.042061)898: 0.000002)897: 0.006878)895: 0.011449,(54->03ZAPS094MB1_DQ396377_11043_BASES_64042C34_CHECKSUM.: 0.019749,(((153->04ZAPS197MB1_DQ369997_11043_BASES_C4BE1CA_CHECKSUM.: 0.066768,357->PS058: 0.000002)903: 0.008839,240->1119MB_AY463229_11043_BASES_79A9A71F_CHECKSUM.: 0.058671)902: 0.003953,(58->03ZAPS103MB2_DQ275656_11043_BASES_CA6D3AC2_CHECKSUM.: 0.050575,348->A1347: 0.021276)904: 0.012795)901: 0.000002)900: 0.006426)894: 0.000002)886: 0.000002,((514->PS444: 0.028368,137->04ZAPS016MB1_DQ275644_11043_BASES_47C23DFB_CHECKSUM.: 0.000002)906: 0.012919,(238->05ZASK247B1_DQ369994_11043_BASES_C340824C_CHECKSUM.: 0.042146,(405->PS450: 0.045740,97->03ZASK037B2_AY878066_11043_BASES_424C18D4_CHECKSUM.: 0.045322)908: 0.004825)907: 0.000002)905: 0.006407)885: 0.006341,35->03ZAPS055MB1_DQ396373_11043_BASES_E398C3EE_CHECKSUM.: 0.012858)884: 0.000002)876: 0.006331)874: 0.000002,((314->1219.: 0.007674,((132->03ZASK224MB1_DQ275664_11043_BASES_F3620618_CHECKSUM.: 0.012886,((((374->PS174: 0.027242,358->PS062: 0.007725)916: 0.006935,((44->03ZAPS074MB2_DQ351228_11043_BASES_7F39B210_CHECKSUM.: 0.016822,96->03ZASK036B1_AY901966_11043_BASES_B507B6AF_CHECKSUM.: 0.047127)918: 0.008094,76->03ZAPS136MB1_DQ351231_11043_BASES_689AB8BE_CHECKSUM.: 0.027335)917: 0.000002)915: 0.007179,((481->PS121: 0.012123,((272->PS173: 0.019326,455->PS134: 0.035449)922: 0.007031,(9->02ZAPS008MB1_DQ275647_11043_BASES_1BDF0389_CHECKSUM.: 0.027397,159->04ZAPS206B1_DQ164126_11043_BASES_D89BC31C_CHECKSUM.: 0.069758)923: 0.007949)921: 0.000002)920: 0.015112,(172->04ZASK128B1_DQ093586_11043_BASES_2070FC15_CHECKSUM.: 0.035070,252->1192M3M_AY463219_11043_BASES_777E5E3A_CHECKSUM.: 0.028729)924: 0.016151)919: 0.003110)914: 0.006702,(352->A945: 0.026481,((463->PS158: 0.034253,(292->1081.: 0.013510,5->02ZAPS001MB1_DQ275648_11043_BASES_ED5EE99B_CHECKSUM.: 0.019636)928: 0.007471)927: 0.006185,(((65->03ZAPS116MB1_DQ445635_11043_BASES_B67FADFB_CHECKSUM.: 0.040774,((270->PS146: 0.020606,175->04ZASK132B1_DQ093594_11043_BASES_3971562E_CHECKSUM.: 0.025595)933: 0.016397,313->1206.: 0.012821)932: 0.000002)931: 0.000002,(284->1003.: 0.012875,385->PS350: 0.013377)934: 0.000002)930: 0.006633,(98->03ZASK039B2_AY878068_11043_BASES_E2D4F275_CHECKSUM.: 0.074516,304->1148.: 0.007315)935: 0.019049)929: 0.000002)926: 0.006484)925: 0.000002)913: 0.000002)912: 0.012353,((226->04ZASK201B1_DQ396397_11043_BASES_24D4CD7F_CHECKSUM.: 0.042009,499->PS301: 0.007234)937: 0.020849,26->03ZAPS044MB1_DQ396384_11043_BASES_82079F32_CHECKSUM.: 0.013637)936: 0.000002)911: 0.017752)910: 0.012009,((489->PS012: 0.026043,305->1152.: 0.012986)939: 0.000002,(169->04ZASK082B1_AY901972_11043_BASES_D436F4D2_CHECKSUM.: 0.054434,266->PS065: 0.043441)940: 0.000002)938: 0.013035)909: 0.000002)873: 0.006363)820: 0.000002)818: 0.000002)817: 0.006680,((187->04ZASK145B1_AY901976_11043_BASES_E1ED397C_CHECKSUM.: 0.049209,(490->PS028: 0.026281,364->PS120: 0.000002)943: 0.006450)942: 0.006460,((424->PS106: 0.033613,(395->PS399: 0.026526,409->PS418: 0.000002)946: 0.000002)945: 0.006401,426->PS300: 0.006376)944: 0.000002)941: 0.006491)816: 0.006418,((482->PS398: 0.013835,384->PS212: 0.041588)948: 0.025331,302->1138.: 0.027042)947: 0.008549)815: 0.000002)779: 0.006389,350->A280: 0.013361)778: 0.000002)777: 0.000002)613: 0.000002,45->03ZAPS077B1_DQ093591_11043_BASES_FBE99AF9_CHECKSUM.: 0.019494)612: 0.006334)578: 0.000002,(((274->PS183: 0.000710,280->SK074: 0.073821)951: 0.012306,((71->03ZAPS126MB1_DQ275657_11043_BASES_3AF97284_CHECKSUM.: 0.057045,413->A373: 0.000002)953: 0.019690,(220->04ZASK190B1_DQ056409_11043_BASES_EA552BDF_CHECKSUM.: 0.019624,((457->PS138: 0.019568,(((453->PS069: 0.019665,325->2256.: 0.027243)959: 0.000002,(66->03ZAPS118MB1_DQ396368_11043_BASES_3A9B8389_CHECKSUM.: 0.020585,91->03ZASK023B2_AY772690_11043_BASES_1AD9F428_CHECKSUM.: 0.059946)960: 0.013362)958: 0.006679,(427->PS354: 0.042422,(466->PS358: 0.006545,59->03ZAPS104MB1_DQ369990_11043_BASES_EBC6BF1E_CHECKSUM.: 0.013251)962: 0.005536)961: 0.014497)957: 0.000002)956: 0.013383,((476->PS420: 0.029211,(149->04ZAPS190B1_DQ445636_DQ093602_11043_BASES_6FB6AD7D_CHECKSUM.: 0.068452,306->1153.: 0.023667)965: 0.013930)964: 0.005997,(50->03ZAPS086MB1_DQ275654_11043_BASES_2BE3961B_CHECKSUM.: 0.071919,444->PS461: 0.015108)966: 0.006668)963: 0.004503)955: 0.007104)954: 0.000002)952: 0.000002)950: 0.006479,254->1197MB_AY463234_11043_BASES_D70D7B3D_CHECKSUM.: 0.041057)949: 0.000002)577: 0.000002)557: 0.000002,((491->PS031: 0.019637,250->1184MB_AY585267_AY838566_11043_BASES_523213B1_CHECKSUM.: 0.064960)968: 0.015062,((218->04ZASK184B1_DQ056418_11043_BASES_E92DE4B9_CHECKSUM.: 0.097667,34->03ZAPS054MB2_DQ369988_11043_BASES_D60066A7_CHECKSUM.: 0.007688)970: 0.019151,(265->PS053: 0.019612,(408->PS417: 0.025911,33->03ZAPS052MB1_DQ369987_11043_BASES_C7F37962_CHECKSUM.: 0.081204)972: 0.008052)971: 0.000002)969: 0.000002)967: 0.006534)556: 0.006324,((((258->1225MB_AY463227_11043_BASES_29F61933_CHECKSUM.: 0.006583,(370->PS159: 0.006227,(412->A362: 0.018365,223->04ZASK193B1_DQ396396_11043_BASES_D47191FA_CHECKSUM.: 0.055926)978: 0.030287)977: 0.000002)976: 0.006797,((485->PS451: 0.000002,297->1118.: 0.000002)980: 0.097765,(505->PS406: 0.050184,(502->PS373: 0.117320,209->04ZASK173B1_DQ093604_11043_BASES_A14292F5_CHECKSUM.: 0.000002)982: 0.107037)981: 0.020199)979: 0.000002)975: 0.007050,(497->PS090: 0.041714,(148->04ZAPS189B1_DQ164117_11043_BASES_CDCAB5D7_CHECKSUM.: 0.006426,(110->03ZASK076B1_AY901975_11043_BASES_CAD720C7_CHECKSUM.: 0.026739,((233->05ZAPSK240B1_DQ369991_11043_BASES_C1401656_CHECKSUM.: 0.027408,(((355->PS019: 0.008949,380->PS192: 0.005445)990: 0.036490,(509->PS427: 0.032144,278->SK045: 0.080879)991: 0.000453)989: 0.007423,130->03ZASK215M6W_DQ275661_11043_BASES_76FE7895_CHECKSUM.: 0.012158)988: 0.007092)987: 0.000002,((142->04ZAPS168B1_DQ164121_11043_BASES_A7B3CF87_CHECKSUM.: 0.047210,251->1189MB_AY838565_11043_BASES_5501F4FF_CHECKSUM.: 0.025667)993: 0.019828,(275->PS184: 0.013747,184->04ZASK142B1_DQ011167_11043_BASES_A4513BB1_CHECKSUM.: 0.027358)994: 0.008286)992: 0.006626)986: 0.006566)985: 0.000002)984: 0.000002)983: 0.006497)974: 0.006372,(((484->PS370: 0.007104,(((387->PS365: 0.021218,(435->PS408: 0.026147,109->03ZASK073B1_AY901970_11043_BASES_59E17E9_CHECKSUM.: 0.056878)1001: 0.000002)1000: 0.006631,(160->04ZAPS208B1_DQ093598_DQ093603_11043_BASES_A572EC0A_CHECKSUM.: 0.048011,29->03ZAPS048MB1_DQ396364_11043_BASES_63B4CACA_CHECKSUM.: 0.007144)1002: 0.005924)999: 0.006690,475->PS404: 0.033286)998: 0.000002)997: 0.000002,(299->1132.: 0.013112,(192->04ZASK152MB1_DQ445631_11043_BASES_37EAF7CC_CHECKSUM.: 0.014003,95->03ZASK034B1_AY878065_11043_BASES_C5300538_CHECKSUM.: 0.028103)1004: 0.005746)1003: 0.000002)996: 0.006348,(473->PS395: 0.033892,(17->03ZAPS024MB1_DQ396367_11043_BASES_B4900C46_CHECKSUM.: 0.013335,((327->2373.: 0.043230,79->03ZAPS151MB1_DQ396392_11043_BASES_BFAE089B_CHECKSUM.: 0.030324)1008: 0.097363,((494->PS039: 0.027083,144->04ZAPS170B1_DQ164116_11043_BASES_55F6A50D_CHECKSUM.: 0.028307)1010: 0.021026,(407->PS462: 0.075667,80->03ZAPS152MB1_DQ396399_11043_BASES_4EF85F75_CHECKSUM.: 0.034300)1011: 0.030257)1009: 0.000002)1007: 0.000002)1006: 0.006444)1005: 0.000002)995: 0.000002)973: 0.012876)555: 0.000002,((164->04ZAPS217B1_DQ093603_DQ164119_11043_BASES_408584C1_CHECKSUM.: 0.054302,488->A010: 0.000002)1013: 0.014538,207->04ZASK171B1_DQ351217_11043_BASES_E90E3540_CHECKSUM.: 0.019953)1012: 0.006629)554: 0.000002,((52->03ZAPS089MB1_DQ351216_11043_BASES_F0AE46E2_CHECKSUM.: 0.033544,(298->1122.: 0.028818,((204->04ZASK168B1_AY878058_11043_BASES_2B072470_CHECKSUM.: 0.013238,((87->03ZASK013B2_DQ275660_11043_BASES_8EED6FA_CHECKSUM.: 0.051308,111->03ZASK084B1_AY901981_11043_BASES_ECB2C823_CHECKSUM.: 0.011648)1020: 0.015635,(477->PS424: 0.012598,18->03ZAPS025MB1_DQ351226_11043_BASES_58482BA4_CHECKSUM.: 0.028629)1021: 0.014559)1019: 0.000002)1018: 0.006202,(286->1048.: 0.000002,193->04ZASK154B1_AY878071_11043_BASES_5F360C29_CHECKSUM.: 0.033622)1022: 0.006853)1017: 0.005990)1016: 0.006786)1015: 0.000002,(((127->03ZASK211B1_DQ093601_11043_BASES_ED5DE48_CHECKSUM.: 0.036690,363->PS117: 0.023970)1025: 0.003874,(510->PS436: 0.009447,343->A1109: 0.045352)1026: 0.003454)1024: 0.000002,(191->04ZASK151B1_AY901977_11043_BASES_760CBBA6_CHECKSUM.: 0.000002,(219->04ZASK185B1_DQ011174_11043_BASES_F85625F2_CHECKSUM.: 0.031686,237->05ZASK246B1_DQ369983_11043_BASES_DBF6BAD0_CHECKSUM.: 0.038345)1028: 0.009792)1027: 0.006391)1023: 0.006659)1014: 0.013057)553: 0.006314)546: 0.000002)525: 0.000002,((122->03ZASK112B1_AY772695_11043_BASES_C032CC72_CHECKSUM.: 0.005461,126->03ZASK120B1_DQ011176_11043_BASES_B95DFA92_CHECKSUM.: 0.022654)1030: 0.008027,67->03ZAPS122MB1_DQ396370_11043_BASES_59EAD76E_CHECKSUM.: 0.041493)1029: 0.005905)524: 0.000002)520: 0.016177,316->1232.: 0.023994)519: 0.040514)518: 0.127629,27->03ZAPS045MB2_DQ396398_B_11043_BASES_3D0CDA71_CHECKSUM.: 0.086806,1->B.FR.83.HXB2_K03455_11043_BASES_65740BD7_CHECKSUM.: 0.013285)517:0.0;
Questions or comments? Contact us at immuno@lanl.gov
 
Operated by Los Alamos National Security, LLC, for the U.S. Department of Energy's National Nuclear Security Administration
Copyright © 2006-2017 LANS LLC All rights reserved | Disclaimer/Privacy

Dept of Health & Human Services Los Alamos National Institutes of Health